FORM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU (BVU)

Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
1. Thông tin thí sinh
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển
2. Đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Thí sinh chọn một trong các phương thức sau (Thí sinh chỉ nhập điểm các môn có trong Tổ hợp xét tuyển)
a. Tổng ĐTB 3 trong 4 học kỳ của lớp 11 và lớp 12
STT
Học kỳ
Tổng điểm
Chọn
1
HK1 Lớp11 + HK2 Lớp11 + HK1 Lớp 12
2
HK1 Lớp11 + HK2 Lớp11 + HK2 Lớp 12
3
HK1 Lớp11 + HK1 Lớp12 + HK2 Lớp 12
4
HK2 Lớp11 + HK1 Lớp12 + HK2 Lớp 12
b. Chọn 2 trong 4 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 (3 môn)
Môn
Điểm HK1 lớp 11
Điểm HK2 lớp 11
Điểm HK1 lớp 12
Điểm HK2 lớp 12
Điểm TB
Toán
0.00 điểm
Vật lí
0.00 điểm
Hóa học
0.00 điểm
Ngữ văn
0.00 điểm
Tiếng Anh
0.00 điểm
Sinh học
0.00 điểm
Lịch sử
0.00 điểm
Địa lí
0.00 điểm
Giáo dục công dân
0.00 điểm
c. Xét tuyển theo KQ thi tốt nghiệp THPT (3 môn)

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
(A00):Toán, Vật lí, Hóa học
2
(D01):Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3
(A01):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
4
(C01):Ngữ văn, Toán, Vật lí
5
(B00):Toán, Hóa học, Sinh học
6
(C02):Ngữ văn, Toán, Hóa học
7
(D07):Toán, Hóa học, Tiếng Anh
8
(C00):Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
9
(C20):Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
10
(C19):Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
11
(D66):Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
12
(D15):Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
13
(A02):Toán, Vật lí, Sinh học
14
(C08):Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
15
(B03):Toán, Sinh học, Ngữ văn
16
(C14):Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
17
(B08):Toán, Sinh học, Tiếng Anh
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Tổng điểm tổ hợp môn
Tổng điểm
1
2
3
3. Nhập mã bảo vệ và nhấn nút đăng ký để gửi thông tin
Chọn mã khác