ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc)

1.Thông tin thí sinh

2.Thông tin đăng ký xét tuyển

Điểm Toán
Điểm Lý
Điểm Hóa
Điểm Tiếng Anh
Điểm Văn
Điểm Sử
Điểm Địa
Điểm Sinh
Điểm GDCD
TT Tổ hợp xét tuyển (Gợi ý tổ hợp điểm cao nhất để thí sinh lựa chọn) Tổng điểm
1 A00: Toán, Vật lí, Hóa học
2 A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 B00: Toán, Hóa học, Sinh học
4 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
5 D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 A04: Toán, Vật lí, Địa lí
7 A06: Toán, Hóa học, Địa lí
8 B02: Toán, Sinh học, Địa lí
9 C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
10 C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí
11 C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
12 D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
13 D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
14 D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
15 C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
16 B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Điểm trung bình 3 năm học
Điểm TB Lớp 10
Điểm TB Lớp 11
Điểm TB Lớp 12
Điểm TB Lớp 10
Điểm TB Lớp 11
Điểm TB Lớp 12
Điểm trung bình các học kỳ
Điểm TB HK1-Lớp 10
Điểm TB HK2-Lớp 10
Điểm TB HK1-Lớp 11
Điểm TB HK2-Lớp 11
Điểm TB HK1-Lớp 12 (*)
Điểm TB HK1-Lớp 10
Điểm TB HK2-Lớp 10
Điểm TB HK1-Lớp 11
Điểm TB HK2-Lớp 11
Điểm TB HK1-Lớp 12 (*)
Điểm TB HK2-Lớp 12
HK1 lớp 12 là cố định, thí sinh chọn 2 trong 4 HK còn lại có ĐTB cao nhất
Lưu ý: Thí sinh vui lòng nhập điểm trung bình của 2 học kỳ theo tiêu chí đã chọn Thí sinh được chọn tối đa 6 nguyện vọng
 
    1900 633 069
Tra cứu hồ sơ
Tra cứu thông tin
Cập nhật thông tin