ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

1.Thông tin thí sinh

2.Thông tin đăng ký xét tuyển

Điểm trung bình các học kỳ
Điểm TB HK1-Lớp 10
Điểm TB HK2-Lớp 10
Điểm TB HK1-Lớp 11
Điểm TB HK2-Lớp 11
Điểm TB HK1-Lớp 12
Điểm TB HK1-Lớp 10
Điểm TB HK2-Lớp 10
Điểm TB HK1-Lớp 11
Điểm TB HK2-Lớp 11
Điểm TB HK1-Lớp 12 (*)
Điểm TB HK2-Lớp 12
HK1 lớp 12 là cố định, thí sinh chọn 2 trong 4 HK còn lại có ĐTB cao nhất
STT Học kỳ Tổng điểm Chọn
1 HK1 Lớp10 + HK2 Lớp10 + HK1 Lớp 12
2 HK1 Lớp10 + HK2 Lớp10 + HK2 Lớp 12
3 HK1 Lớp10 + HK1 Lớp11 + HK1 Lớp 12
4 HK1 Lớp10 + HK1 Lớp11 + HK2 Lớp 12
5 HK1 Lớp10 + HK2 Lớp11 + HK1 Lớp 12
6 HK1 Lớp10 + HK2 Lớp11 + HK2 Lớp 12
7 HK1 Lớp10 + HK1 Lớp12 + HK2 Lớp 12
8 HK2 Lớp10 + HK1 Lớp11 + HK1 Lớp 12
9 HK2 Lớp10 + HK1 Lớp11 + HK2 Lớp 12
10 HK2 Lớp10 + HK2 Lớp11 + HK1 Lớp 12
11 HK2 Lớp10 + HK2 Lớp11 + HK2 Lớp 12
12 HK2 Lớp10 + HK1 Lớp12 + HK2 Lớp 12
13 HK1 Lớp11 + HK2 Lớp11 + HK1 Lớp 12
14 HK1 Lớp11 + HK2 Lớp11 + HK2 Lớp 12
15 HK1 Lớp11 + HK1 Lớp12 + HK2 Lớp 12
16 HK2 Lớp11 + HK1 Lớp12 + HK2 Lớp 12
HK1 Lớp 11
HK2 Lớp 11
HK1 Lớp 12
HK2 Lớp 12
STT Học kỳ Tổng điểm Chọn
1 HK1 Lớp11 + HK1 Lớp12
2 HK1 Lớp11 + HK2 Lớp12
3 HK2 Lớp11 + HK1 Lớp12
4 HK2 Lớp11 + HK2 Lớp12
5 HK1 Lớp12 + HK2 Lớp12
Điểm Toán
Điểm Lý
Điểm Hóa
Điểm Tiếng Anh
Điểm Văn
Điểm Sử
Điểm Địa
Điểm Sinh
Điểm GDCD
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 (A00): Toán, Vật lí, Hóa học
2 (A01): Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 (B00): Toán, Hóa học, Sinh học
4 (C00): Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
5 (D01): Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 (A02): Toán, Vật lí, Sinh học
7 (B03): Toán, Sinh học, Ngữ văn
8 (C01): Ngữ văn, Toán, Vật lí
9 (C02): Ngữ văn, Toán, Hóa học
10 (C08): Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
11 (D07): Toán, Hóa học, Tiếng Anh
12 (D15): Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
13 (C20): Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
14 (B08): Toán, Sinh học, Tiếng Anh
15 (C19): Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
16 (C14): Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
17 (D66): Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Điểm trung bình 3 năm học
Điểm TB Lớp 10
Điểm TB Lớp 11
Điểm TB Lớp 12
Điểm TB Lớp 10
Điểm TB Lớp 11
Điểm TB Lớp 12
HK1 Lớp 10
HK2 Lớp 10
HK1 Lớp 11
HK2 Lớp 11
HK1 Lớp 12
HK2 Lớp 12
STT Học kỳ Tổng điểm Chọn
1 HK1 Lớp10 + HK1 Lớp12
2 HK1 Lớp10 + HK2 Lớp12
3 HK2 Lớp10 + HK1 Lớp12
4 HK2 Lớp10 + HK2 Lớp12
5 HK1 Lớp11 + HK1 Lớp12
6 HK1 Lớp11 + HK2 Lớp12
7 HK2 Lớp11 + HK1 Lớp12
8 HK2 Lớp11 + HK2 Lớp12
9 HK1 Lớp12 + HK2 Lớp12

3.Thông tin đại sứ (không bắt buộc)

 
    1900 633 069
Tra cứu hồ sơ
Tra cứu thông tin
Cập nhật thông tin